WISA - Biuro Geodezyjno - Projektowe

/ wymiar przestrzeni - przestrzeń zwymiarowana /

Nasze usługi

tyczenie obiektów budowlanych (budynków wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi)

inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu (wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, ciepłownicza)

podziały nieruchomości (geodezyjny podział działki ewidencyjnej)

wznowienia znaków i wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości

inwentaryzacja powykonawcza budynków

mapy do celów projektowych

geodezyjna obsługa inwestycji

wszelkiego rodzaju inne pomiary geodezyjne (w tym pomiar objętości mas ziemnych, pomiar powierzchni użytkowej nieruchomości lokalowych)


Nasze usługi

WISA Biuro Geodezyjno - Projektowe zostało założone w czerwcu 2000 roku. Początkowo świadczyliśmy usługi głównie związane z formalnościami geodezyjno-prawnymi związanymi z sytuowaniem reklam ulicznych i drogowych. Z czasem nawiązaliśmy trwałą współpracę z biurami projektowymi z zakresu architektury i sieci instalacyjnych. Z powodzeniem również obsługujemy wszelkich klientów z innych branż.

Zaufali nam

Chcesz skorzystać z naszych usług? Zadzwoń 606 703 137

Kontakt

Dane firmowe:

WISA Biuro Geodezyjno - Projektowe
ul. Solarzy 17, 30-827 Kraków
NIP: 679-223-74-12

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ NA

WISA Western Riding Stable


www.konie.wisa.com.pl