Oferta

Mapy do celów projektowych

Mapa do celów projektowych to szczegółowa mapa będąca kopią mapy zasadniczej, z tym, że wykonuje ją uprawniony geodeta, który aktualizuje jej stan faktyczny, oraz aktualizuje tereny sąsiednie w pasie około 30m dokoła działki. Jest niezbędna dla Projektanta i Inwestora w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

Dokument ten musi posiadać klauzulę, że jest to mapa do celów projektowych, oraz muszą być na nim zaznaczone:

  • linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i przeznaczeniu,
  • linie rozgraniczające, drogi i ulice, oraz
  • osie dróg i ulic,
  • linie zabudowy,
  • lokalizacja zieleni, zwłaszcza wysokiej, wraz ze wskazaniem pomników przyrody, czy krajobrazu,
  • obiekty i urządzenia, oraz inne szczegóły, które mogą mieć wpływ na zakres inwestycji, wskazane przez projektanta.

Chcesz skorzystać z naszych usług? Zadzwoń 606 703 137

Kontakt

Dane firmowe:

WISA Biuro Geodezyjno - Projektowe
Wiktor Salamaga
ul. Solarzy 17, 30-827 Kraków
NIP: 679-223-74-12

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ NA

WISA Western Riding Stable


www.konie.wisa.com.pl