Oferta

Podziały i rozgraniczenia nieruchomości

Podziały nieruchomości - wykonujemy podziały nieruchomości zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami ale również przygotowujemy duże inwestycje w trybie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi lub linii kolejowej.

Podział nieruchomości polega na wydzieleniu z niej części przez dotychczasowego właściciela na rzecz nowego właściciela. W ujęciu administracyjno-prawnym podział nieruchomości polega na określeniu w dotychczasowych jej granicach innej konfiguracji geodezyjnej działek gruntu wchodzących w jej skład, bez zmiany jej dotychczasowego właściciela – podział geodezyjny. Niejednokrotnie podział nieruchomości musi być poprzedzony czynnościami związanymi z regulacja stanu prawnego nieruchomości lub jej granic (wykaz synchronizacyjny dla założenia księgi wieczystej, ustalenie granic działki, wznowienie lub wyznaczenie znaków i punktów granicznych).

Rozgraniczenia nieruchomości – postępowanie przed organami państwowymi mające na celu ustalenie granic nieruchomości, gdy stały się sporne lub brak jest innej możliwości ustalenia granic. Szczegółowe zasady rozgraniczania zawarte są w art. 153 Kodeksu cywilnego, art. 29-39 Prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz w rozporządzeniu Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z 14 kwietnia 1999 roku w sprawie rozgraniczania nieruchomości.

Chcesz skorzystać z naszych usług? Zadzwoń 606 703 137

Kontakt

Dane firmowe:

WISA Biuro Geodezyjno - Projektowe
Wiktor Salamaga
ul. Solarzy 17, 30-827 Kraków
NIP: 679-223-74-12

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ NA

WISA Western Riding Stable


www.konie.wisa.com.pl