Oferta

Tyczenie obiektów i pomiary powykonawcze

Tyczenie realizowane jest na samym początku budowy i pozwala wskazać położenie planowanego obiektu względem innych obiektów. W przypadku budynków wytyczeniu podlegają zwykle ich główne osie konstrukcyjne, natomiast w przypadku obiektów liniowych takich jak linie kolejowe, drogi czy wodociągi są to punkty załamania osi przebiegu i punkty węzłowe tyczonego obiektu.

Obiekty, które wymagają pozwolenia na budowę, a także urządzenia podziemne (np. przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne, elektryczne itp.) zanim zostaną oddane do użytkowania, wymagają geodezyjnej inwentaryzacji podwykonawczej. Dokumentacja taka jest potrzebna Inwestorowi lub Kierownikowi budowy do przygotowania kompletnej dokumentacji do odbioru danej inwestycji w Nadzorze Budowlanym.

Chcesz skorzystać z naszych usług? Zadzwoń 606 703 137

Kontakt

Dane firmowe:

WISA Biuro Geodezyjno - Projektowe
Wiktor Salamaga
ul. Solarzy 17, 30-827 Kraków
NIP: 679-223-74-12

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ NA

WISA Western Riding Stable


www.konie.wisa.com.pl