Oferta

Usługi drogowe i projekty drogowe

Firma świadczy usługi z zakresu projektowania dróg, ulic, skrzyżowań

Dla w/w elementów wykonujemy projekty koncepcyjne, budowlane oraz wykonawcze. Możemy również pełnić nadzór autorski nad realizowanymi obiektami.

W ofercie firmy znajdują się m. in.:

  • projekty budowy, przebudowy i rozbudowy dróg, ulic, parkingów, placów, zjazdów
  • tymczasowej i docelowej organizacji ruchu wraz z sygnalizacją świetlną
  • obsługi komunikacyjnej obiektów kubaturowych
  • zagospodarowania terenu w zakresie drogowym oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego pieszych, rowerzystów i osób niepełnosprawnych na przejściach oraz w obrębie skrzyżowań.

Chcesz skorzystać z naszych usług? Zadzwoń 606 703 137

Kontakt

Dane firmowe:

WISA Biuro Geodezyjno - Projektowe
Wiktor Salamaga
ul. Solarzy 17, 30-827 Kraków
NIP: 679-223-74-12

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ NA

WISA Western Riding Stable


www.konie.wisa.com.pl